2013. december 18., szerda

100 éve született Weöres Sándor

Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából november 22-én a Városközponti Iskola intézményegységeiben egész napos programsorozattal emlékeztünk meg a költőről.
Sokféle, színes és ötletes eseményen vehettek részt a gyerekek.
Az előzetes munkával elkészült tablókat, a gyűjtött versesköteteket, a kapcsolódó könyveket kiállításon mutattuk be.
Kiállítottuk a versekhez készült illusztrációkat, bábokat is.
Az iskolarádiókban ünnepi megemlékezésekkel indult a nap, a kivetítőkön folyamatosan a témával foglalkoztunk.
Nem maradtak el a verses-zenés műsorok sem, több helyen szülői közreműködéssel szerveztünk közös éneklést, koncertet, illetve verseit szavaltuk a tanórák szüneteiben.

A tanítási órákra is becsempésztünk feladatokat a költővel kapcsolatban:

  • irodalomórán csoportmunkával feldolgoztuk Weöres Sándor életét, munkásságát, Pécshez kötődését,
  • biológiaórán az állatos verseivel foglalkoztunk, rajzórán illusztráltunk, bélyegeket terveztünk,
  • matematikaórán a verseivel kapcsolatos számtani feladványokat oldottunk meg,
  • német- és angolórán versfordításokkal próbálkoztunk,
  • informatikán meglátogattuk a Weöres Sándor- honlapot, megnéztük a költő szülőházát,
  • testnevelésórán zenére tornáztunk,
  • a napköziben bábokat készítettünk.
Reméljük és úgy érezzük, hogy jól sikerült ez a nap, köszönet a szervezőknek, a közreműködőknek!

 Néhány hangulatos kép a Belvárosi Iskolából:

 

Néhány hangulatos kép a Jókai Iskolából:


 Néhány hangulatos képe a Mezőszél Iskolából: