2013. szeptember 26., csütörtök

2013/14-es tanév rendje

A Magyar Közlöny 2013. évi 115. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről.

Tanítási év
A rendelet tartalmazza, hogy a 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek). 
A tanítási napok száma száznyolcvan nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2014. április 30., kivéve a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákat (ahol 2014. május 23.), a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolákat (2014. május 30.), valamint a szakképző iskolák féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulókat (2014. január 10.).

Tanítási szünet
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).
A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).
Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

Vizsgák
A 2013. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák október 11-én kezdődnek a nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv vizsgákkal, a magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv vizsga pedig október 14-én.
A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák időpontja 2014. május 5., a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgák május 12-én.
A pontos időbeosztást a jogszabály melléklete tartalmazza.

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés
A 2013/2014. tanévben az országos mérés, értékelés keretében az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően az Okttaási Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2014. május 28-án.
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.
A 2015. június 1-jéig hatályos rendelet kitér továbbá a vizsgák rendjére, a tanulmányi versenyekre a és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezésére, amelyek részleteit a rendelet mellékletei tartalmazzák.

 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről

Forrás: Fővárosi Oktatási Hírportál

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése